MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI UNIKA


UNIKA

MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI UNIKA


Còn hàng

SDS3.2×110
SDS3.4×110
SDS3.5×110
SDS3.8×110
SDS4.0×110
SDS4.3×110
SDS4.5×110
SDS4.8×110
SDS5.0×110
SDS5.3×110
SDS5.4×110
SDS5.5×110
SDS6.0×110
SDS6.4×110
SDS6.5×110
SDS3.4×160
SDS3.5×160
SDS4.3×160
SDS4.5×160
SDS4.8×160
SDS5.0×160
SDS5.3×160
SDS5.4×160
SDS5.5×160
SDS6.0×160
SDS6.4×160
SDS6.5×160
SDS7.0×160
SDS7.2×160
SDS7.5×160
SDS8.0×160
SDS8.5×160
SDS8.7×160
SDS9.0×160
SDS9.5×160
SDS10.0×160
SDS10.5×160
SDS11.0×160
SDS11.5×160
SDS12.0×160
SDS12.5×160
SDS12.7×160
SDS13.0×160
SDS13.5×160
SDS14.0×160
SDS14.3×160
SDS14.5×160
SDS15.0×160
SDS16.0×160
SDS16.5×160
SDS17.0×160
SDS17.5×160
SDS18.0×160
SDS19.0×200
SDS20.0×200
SDS21.5×250
SDS22.0×250
SDS22.5×250
SDS24.0×250
SDS25.0×250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH HÀ

417/69/87 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, VN

THINH HA TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

417/69/87 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0313197749  -  Hotline: 0902 527 991

Tel: (028) 62894500   -    Fax: (028) 62894501

E-mail: thinhha21@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: 0902 527991